Kapel

schuilkerkEen schuilkerk was een aan het gezicht onttrokken kerk, meestal in een woonhuis, van rooms-katholieken, remonstranten of doopsgezinden tijdens de Republiek der Nederlanden (1588- 1795). Voor mij is het een metafoor voor de mens, het leven, de wereld; een constante die iets kwetsbaars beschermt en nieuw leven waarborgt, vaak haaks op een vijandige omgeving.

In deze kapel worden symbolen en beelden uit de bundel nader toegelicht.

Broeinest
Stadsrand, Kruisweg, Platform, Teugen, Schrikbeeld

Oevers
Vlinders, Gaten, Christus, Golven, Eindpunt, Wormen, Wake, Maaksel

Bloeitijd
Antwoord , Moorden, Landkaart, Blikken, Nachtland, Stuifmeel