De voddenman zingt

De voddenman zingt  voddenman

Verschenen in de Windroos-reeks, onder redactie van Chrétien Breukers,
Uitgeverij Holland, Haarlem, 2005
Paperback, 32 pagina’s, € 5,95
ISBN: 90 251 0959 4
Te bestellen bij: www.uitgeverijholland.nl

Over de poëzie van Das schrijft Simon Vinkenoog: “Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Dat is het eerste wat ik vreugdevol gewaar werd, toen ik voor het eerst naar Maarten Das keek en luisterde tijdens een van de maandelijkse poëzieavonden in het Amsterdamse Poetry Place & Eetcafé Festina Lente.

Hij sprong eruit, niet alleen in lengte, maar ook door de ernst en betrokkenheid die hij tentoonspreidde bij de voordracht van zijn zowel intieme als extraverte gedichten. De overtuiging die daaruit sprak, sterkte mij in de hoop dat hij ook op schrift een waarlijk poëzieminnend publiek zou kunnen bereiken. Dat hij nu debuteert in De Windroos doet mij een groot genoegen. Een goede vaart op de oceaan die Poëzie heet!”