Schuilkerk

Schuilkerk  schuilkerk
Alexis de Roode schreef over zijn werk: “Eén van de weinige dichters van nu wiens poëzie over werkelijke dingen gaat en bovendien prachtig van vorm is.” Schuilkerk is de langverwachte tweede bundel, waarin Das zijn nieuwe, religieus geïnspireerde werk bij elkaar brengt.

Uitgeverij De Contrabas, Utrecht/Leeuwarden 2009
Paperback, 60 pagina’s, € 12,50
ISBN 978-90-79432-10-3

Bekijk hier de filmpjes van andere dichters die voordragen uit Schuilkerk
of bezoek de kapel voor toelichtingen op de bundel.