We zijn…

We zijn van lichtdoorlatend goud gemaakt,
van glas dat niet kapot gaat.
Onze bloedlichaampjes neuriën,

omdat we zo zoetjesaan het lied zijn gaan verstaan,
het lied doorheen het ruisen van de korrels in je hand
en het loof hoog boven je.

Zo kondigt zich dan het één na laatste uur aan:
een wervelwind van licht en zand, een droomspel
dat eindigt in water en vuur.

Terug naar de selectie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *