De morgenstond heeft pest in de mond

De morgenstond heeft pest in de mond.
Mijn adem stokt in de smog van belagers.

Dus schrob ik mijn keelholte schoon met kolen,
tot niets nog overblijft dan as, en al
het overbodige tot vrome stilstand is gebracht.

Waar het ook is dat de dagen beginnen,
voortaan gloort de mijne van binnen.

naar Jesaja 6

Terug naar de selectie

Comments are closed.