Nachtland

Motto:
Gedeelte van de terechtwijzing van Job door God. Job meende het beter te weten dan God en God zet hem op zijn plaats. Wij mensen hebben een beperkt besef van de aard en werken van God. Wij weten niet vanwaar de dageraad komt en hoe de wind waait. Dat is ‘een geheim dat het nachtland te boven gaat’. En: ‘de wind waait waarheen hij wil’ (vgl Johannes 3:8, zie Maaksel).

Schiet nu als dorstlessend danklied wortel.
Woestijnzand geeft leven, zoals voorspeld:
Jesaja 11:10; 35:1. Het ‘banier’ uit Jes. 11:10 komt ook terug in: De blanco vlaggen van de stilte.

Richting het oosten:
Daar komt de zon op, gelijk ook het motto. Van oudsher is het oosten de plek waar de Hof van Eden stond (Genesis 2:8), en Jezus zelf kondigt in Mattheüs 24:27 zijn wederkomst aan als de bliksem die van het oosten komt en tot in het westen schijnt (zie ook: ‘de tweesprong van het licht’ uit het motto, en de titel van het gedicht Tweelicht). Niet voor niets wordt de zon wel gezien als een afspiegeling van Jezus’ heerlijkheid als Licht van de wereld. Bovendien vindt men aan de oostzijde van een synagoge de heilige ark met daarin de wetsrollen van de Tora, en aan de oostzijde van veel middeleeuwse katholieke kerken het altaar.

Wandelen:
naar Genesis 6:9 (‘Noach wandelde met God’).

Door geen mensenhand geteld:
Openbaringen 7:9.

Terug naar de kapel

Comments are closed.