Eindpunt

Er blijft geen steen meer op de ander:
verwijzing naar MattheĆ¼s 24:2.

Maar hoeveel marcheren zal Jericho vergen:
verwijzing naar het verhaal in het Bijbelboek Jozua over de stad Jericho, de eerste toegangspoort tot het Beloofde Land; nadat de Israƫlieten er zeven maal om heen hadden gemarcheerd, stortten de stadsmuren in.

Het Lam dat voor ons ter wereld kwam:
het Lam Gods, Jezus Christus.

Wacht een vuur op onze tongen, azuur op onze verkondiging:
Verwijzing naar Pinksteren (de uitstorting, als vurige tongen, van de Heilige Geest op de apostelen) en de daaropvolgende verkondiging van de christelijke heilsboodschap. Azuur is het hemelse blauw.

Vlammenstelers:
verwijzing naar de mythische figuur Prometheus die het vuur van de goden stal en daarvoor werd gestraft door eeuwig op een rots geketend te liggen terwijl iedere dag opnieuw een vogel zijn lever opeet. Het stelen van het vuur staat symbool voor de hoogmoed van de mens die alle macht naar zich toe wil trekken, vergelijkbaar met de zondeval uit de Bijbel waarin de mens gelijk wil zijn aan God.

Pleinen van vrede:
als Jezus terugkomt zal er vrede zijn op aarde, maar het verwijst ook naar het Plein van de Hemelse Vrede in Peking, beroemd geworden door de man die in zijn eentje een tank tegenhield.

 

Terug naar de kapel

Comments are closed.