Christus

Vruchtvlees:
“Maar de troost van die zo droef stemmende Bijbel (…) die zij bevat als een pit in een harde schil en bitter vruchtvlees, dat is Christus.” – Vincent van Gogh in een brief aan Emile Bernard

 

Terug naar de kapel

Comments are closed.